Yurt Dışı Staj

Yurt dışı staj, ERASMUS + programı kapsamında yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yurtdışında bir işletme veya organizasyon bünyesinde staj yaparak uygulamalı mesleki deneyim kazanması faaliyetidir.  Faaliyet süresi 2 ila 12 ay arasında olup,  büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun özel veya kamuya ait her tür kurum ve kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan işletmede staj yapılabilir. Söz konusu stratejik ortaklık ile yükseköğretim kurumlarının modernleşmesine katkı sağlamak, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve katılımcı kuruluşların kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

AGÜ liderliğinde  oluşturulan ortaklığın profesyonel bağlantıları kullanılarak Kayseri’den daha fazla sayıda gence yurtdışında mesleki tecrübe kazandırılması, daha kaliteli eğitim ve kurumsal modernleşmeye öncü olabilecek yenilikçi uygulamaların yerinde incelenmesi hedeflenmektedir.

  • TAV Construction, Ground Services, France, (6 Öğrenci)
  • Exact Trans, Logistics, The Netherlands
  • Rosense LTD., Personal Care, United Kingdom
  • Barcelona Supercomputing Center, Software Developer, Spain
  • GMV-SANLI Gmbh, Maschinenbau, Germany

Daha ayrıntılı bilgi için okulumuzun Erasmus Ofisi sayfasını gözden geçiriniz.